Polityka Jakości

Polityka jakości, w dobie wzrostu konkurencji przedsiębiorstw, jest jednym z kluczowych obszarów w każdym zakładzie produkcyjnym, dlatego też stworzona przez zarząd firmy Polityka Jakości jest najważniejszym dokumentem obowiązującym w firmie. Wyznacza ona misję oraz strategię związaną z działaniem, rozwojem, doskonaleniem systemów jakości i zarządzania.

Ustaloną politykę realizujemy poprzez:

  • spełnianie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących IPC ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy,
  • projektowanie i produkcję wyrobów przy wykorzystaniu najlepszych, ekonomicznie uzasadnionych technologii, zapewniających bezpieczeństwo wyrobu,
  • podnoszenie świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, poprzez szkolenia i motywację,
  • optymalizację kosztów produkcji, poprzez wdrażanie nowoczesnych, bardziej efektywnych technologii produkcji,
  • współpracę z dostawcami kwalifikowanymi,
  • elastyczność i zdolność do realizacji niestandardowych potrzeb klienta.