Fundusze europejskie

W 2020 r. firma korzystała ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW)


Nazwa beneficjenta: Elmak Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Elmak Sp. z o.o., w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Cele projektu: Zwiększenie wartości kapitału obrotowego Elmak Sp. z o.o.
Wartość projektu: 272 423,40 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 272 423,40 zł